Innlandet fylkeskommune - Raufoss videregående skole

Ønsker du å bidra til å skape Norges beste yrkesskole ?

Raufoss vidergående skole - Undervisningsstilling i historie og samfunnsfag

Beskrivelse
 
Raufoss videregående skole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i historie og samfunnsfag. 

Vi søker deg som 

 •  er en tydelig klasseleder
 •  bygger gode relasjoner med alle elever
 •  har erfaring fra undervisning innen videregående opplæring
 •  tilpasser og varierer undervisningen din i henhold til læreplaner og elevenes forutsetninger
 •  samarbeider tett med kollegene dine for å utvikle gode læringsmiljø for elevene våre

Vi tilbyr 

 •  fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 •  et inkluderende arbeidsmiljø
 •  lønn i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk

Om stillingen 

 •  undervisningsstillingen ligger under skolens avdeling for fellesfag med 23 dyktige medarbeidere
 •  stillingens innhold og størrelse kan tilpasses noe med tanke på søkers kompetanse og skolens øvrige behov
 •  tilsetting er betinget av godkjent politiattest
 •  skolen er en IA-bedrift
 •  inntil 100% fast stilling
 •  tiltredelse 01.08.2020

Arbeidsoppgaver 

 •  undervisning i historie ved studieforberedende utdanningsprogram
 •  undervisning i fellesfaget samfunnsfag på studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram
 •  samarbeid på avdelings- og fagteamnivå, samt samarbeid med skolens øvrige ansatte
 •  kontaktlæreransvar for elever på studieforberedende utdanningsprogram
 •  være med på å videreutvikle skolens opplæringstilbud med tanke på fagfornyelsen

Ønskede kvalifikasjoner

 •  formell undervisningskompetanse i historie og samfunnsfag, fortrinnsvis på masternivå 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Søknadsfrist:

21.07.2020

Tiltredelse:

01.08.2020

Arbeidssted:

Raufoss

Kontaktpersoner:

Avd.leder Ane Kristin Rogstad

mob: +47 93603697

Avd.leder Erland Nyland Sunde

mob: +47 90682138

Adresse:

Prøvenveien 71 2833 Raufoss