Innlandet fylkeskommune - Administrasjon

Administrasjon, IKT Utvikling og prosjekt - IKT-medarbeider

Beskrivelse

IKT utvikling og prosjekt har ledig fast rådgiverstilling med tiltredelse etter avtale.

Om enheten

Seksjonen IKT og dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Mer enn 4000 ansatte og ca 13000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på rundt 110 arbeidssteder. Seksjonen har 50 ansatte fordelt på fire enheter. Enhet IKT utvikling og prosjekt har 6 faste stillinger.
I den nye fylkeskommunen er det stort fokus på design og etablering av felles systemløsninger. Dette omfatter alt fra anskaffelse og igangsetting av nye brukersystemer og etablering av nye løsninger for drift av systemer, servere og nettverk. Samtidig skal de gamle IKT-løsningene for Oppland og Hedmark fylkeskommuner være tilgjengelige i en lang overgangsperiode.

Vi søker deg som

• har en utpreget serviceinnstilling
• ser løsninger framfor problemer
• liker å arbeide med mennesker i kombinasjon med teknologi og system
• har stor arbeidskapasitet og takler at arbeidet til tider er svært hektisk og krevende
• har sterk faglig forståelse og formidler fagkunnskapen på en enkel måte til andre

Vi tilbyr

• en spennende jobb med engasjerte og dyktige kollegaer
• et mangfoldig og utviklingsorientert IKT-kompetansemiljø
• utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• lønn etter avtale
• fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

• 100% fast stilling
• fast arbeidssted blir enten Hamar eller Lillehammer
• det må påregnes noe reising mellom stedene

Arbeidsoppgaver

• lisensforvaltning
• systemforvaltning - særlig knyttet til Microsoft 365
• utvikling på MS Power plattform
• øvrige oppgaver i seksjonen må påregnes

Kvalifikasjoner og egenskaper

• krav om relevant toårig teknisk fagskole eller høyere utdanning. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
• minimum to års relevant erfaring etter endt utdanning i løpet av de siste fire årene
• gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
• kjennskap til ITIL som rammeverk
• god forståelse for informasjonssikkerhet
• erfaring fra større IKT-miljøer
• generell programmeringserfaring
• dokumentert kompetanse og erfaring på MS Azure, Microsoft 365 og MS Power plattform

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.08.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hamar/Lillehammer

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar