Innlandet fylkeskommune - Lena-Valle videregående skole

Lena-Valle videregående skole - Elevveileder/ elevassistent

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 2 faste stillinger som elevveileder/ elevassistent fra 1.august 2022.

Vi søker deg som

 • er kreativ og utviklingsorientert
 • er positiv, fleksibel og omgjengelig
 • har godt elevsyn
 • liker å samarbeide med andre       

Vi tilbyr

 • et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø
 • en skole i utvikling
 • dyktige medarbeidere
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 2 fulle stillinger på 89% fra 01.08.2022
 • følger elevens skoleår 
 • 1 stilling på 89% der det er ønskelig med helsefaglig kompetanse
 • 1 stilling på inntil 89% (antatt omfang mellom 40 og 89%)

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging og støtte til enkeltelever med utfordringer relatert til helse, psykososialt og adferdsproblematikk
 • oppfølging og støtte til elever og elevgrupper med lærevansker eller andre faglige utfordringer, primært i teoriundervisning
 • oppfølging av elever i skolens Livsmestringsgruppe
 • psykososialt arbeid med klassemiljø og læringsmiljø i samarbeid med klassens lærere
 • samarbeid med elevens faglærere og resten av elevtjenesten for å gi den enkelte elev et best mulig tilbud
 • bidra til et godt skolemiljø og gode relasjoner i samarbeid med elevtjenesten og resten av skolen

Kvalifikasjonskrav

 • normalt barne- og ungdomsarbeider
 • god relasjonskompetanse
 • inkluderende elevsyn
 • gode samarbeidsevner både i forhold til kollegaer, ledere og elever
 • trygghet på egen rolle og egne følelser i møte med særlig elever som har psykiske utfordringer og/eller adferdsproblematikk
 • fleksibilitet mht. oppgaver og ansvar

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Lena

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Siv Kjersti Reppen

tlf: +47 45271574

mob: +47 45271574

Rektor Nils-Fredrik Pedersen

tlf: +47 9267699

mob: +47 92627699

Adresse:

Skolegata 24 2850 Lena