Innlandet fylkeskommune - Trysil videregående skole

Trysil videregående skole - Undervisningsstilling med rådgiverfunksjon

Beskrivelse

Trysil videregående skole har ledig 80% fast undervisningsstilling med bredt sammensatte arbeidsoppgaver knyttet til nettundervisning ved Fylkesdekkende senter for nettundervisning.

Stillingen omfatter også rådgiverfunksjon, kontaktlærerfunksjon og IKT-pedagogisk utviklingsarbeid. 

 Vi søker deg som

 • synes det er spennende med digital undervisning 
 • evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev i et digitalt læringsmiljø
 • er omsorgsfull og en tydelig klasseleder i et digitalt læringsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, også digitalt
 • er kreativ og ser etter muligheter og gode løsninger
 • arbeider strukturert, målrettet og selvstendig 
 • samarbeider godt med lærer, øvrige yrkesgrupper på skolen, foresatte og andre som inngår i laget rundt eleven
 • er fleksibel og har god endringskompetanse
 • har evne og vilje til å videreutvikle egen digitale kompetanse og fasilitere andres kompetansutvikling
 • evner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljø
 • vil utvikle skolen gjennom det profesjonelle lærende fellesskapet på skolen og tør å ta rollen som en pådriver i utviklingsarbeidet

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • den tilsatte skal gi en helhetlig oppfølging av ungdomsrettselever som har vedtak om nettbasert undervisningstilbud som fast kontaktlærerfunksjon, sosialpedagogisk rådgivning, yrkes- og utdanningsrådgvining og veiledning
 • undervisning av ungdomsrettselever som følger nettundervisning, undervisningsfag kan variere fra år til år og vil kunne organisiseres i et to-lærersystem
 • IKT-pedagogisk utviklingsarbeid innenfor nettundervisning, både for ungdomsrettselever og voksenopplæring, på tvers av alle fag som inngår tilbys ved Fylkesdekkende senter for nettundervisning
 • den tilsatte skal ha en førende rolle i utviklingsarbeidet og bistå andre lærere i deres IKT-pedagogiske utviklingsarbeid
 • stillingen krever aktiv deltakelse i det profesjonsfaglige fellesskapet på skolen og et bredt samarbeid med lærere, rådgivere, teknisk- og administrativt ansatte og ledere
 • fordeling av tidsressurs mellom de ulike arbeidsoppgavene vil kunne variere over tid
 • ved behov kan stillingen tillegges undervisning på ordinære utdanningsprogrammer ved skolen eller på voksenopplæring
 • arbeidssted er Trysil videregående skole, med daglig tilstedeværelse på arbeidsplass i henhold til sentrale og lokale arbeidstidsavtaler
 • noe arbeid på kveldstid må påregnes i forbindelse med fysiske samlinger og gjennomføring av prøver

Arbeidsoppgaver

 • nettbasert undervisning 
 • kontaktlærerfunksjon 
 • systematisk elevoppfølging og veiledning
 • sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsrådgivning
 • administrasjon
 • IKT-pedagogisk utviklingsarbeid, nettundervisning
 • deltakelse i skolens digitalsieringsgruppe
 • andre oppgaver du er kvalifisert for

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse i historie, samt to av følgende fag: samfunnsfag, engelsk, naturfag, norsk eller matematikk for videreågende skole 
 • praktisk-pedagogisk utdanning 
 • dokumenterte relevante digitale ferdigheter
 • erfaring med nettbasertundervisning
 • erfaring som kontaktlærer og/eller rådgiver

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Trysil

Adresse:

Vestbyvegen 5 2420 TRYSIL