Innlandet fylkeskommune - Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling - Rådgiver analyse og statistikk

Beskrivelse

Samfunnsutvikling, seksjon Regional plan og analyse søker dyktig rådgiver i analyse og statistikk fra 1. august 2022.

Om enheten

Samfunnsutviklingsavdelingen har et overordnet ansvar for tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen.

Seksjon Regional planlegging, analyse og koordineringer en av tre seksjoner i Samfunnsutviklingsavdelingen. Seksjonen skal være i front når det gjelder statistikk og analyse, og støtte opp om fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør, gjennom å bidra med kunnskapsbaserte analyser knyttet til Innlandssamfunnet. Seksjonen har en nøkkelrolle innenfor koordinering, utvikling og formidling av tall, kart og analyse, og bidrar også i prosess og prosjektarbeid både internt og eksternt.

Seksjonen har også ansvar for å drifte og videreutvikle nettstedet Innlandsstatistikk.no. Innlandsstatistikk er et brukervennlig nettsted med tall, trender og kunnskap om Innlandet, og er utviklet i samarbeid med en rekke private og offentlige aktører i Innlandet.

Vi søker deg som

 • er utviklingsorientert
 • er god til å samarbeide med andre
 • er god til å veilede andre
 • har gode analytiske evner
 • har evne til å lære nye verktøy og sette seg inn i ukjente fagområder
 • er strukturert, nøyaktig og selvstendig

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor en ny organisasjon i utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • du inngår i et team av fagpersoner med tilsvarende oppgaver
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • ledig fra 1. august 2022
 • inngår i Seksjon for regional plan og analyse i Samfunnsutviklingsavdelingen
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • statistikk- og analyseproduksjon av regionale og lokale samfunnsforhold
 • det skal både utarbeides kvantitative og kvalitative analyser
 • helhetlige samfunnsanalyser med vekt på regional utvikling vil være sentralt i dette arbeidet
 • visualisering, publisering og presentasjon av statistikk og analyser
 • digitalisering av datagrunnlag/automatisering av løpende oppdateringer
 • bidra inn i teamet som drifter og videreutvikler Innlandsstatistikk

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyskole/universitet: høyere innenfor samfunnsvitenskapelige fag
 • kompetanse innenfor kvalitativ og kvantitativ metode og erfaring med statistikkprogramvare (f.eks. avansert Excel, Power Bi, Tableau, SPSS)
 • relevant erfaring innenfor fagområdet analyse og statistikk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede egenskaper

 • samarbeidsvillig
 • initativrik
 • selvstendig, strukturert og effektiv
 • analytisk og helhetsorientert
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Hamar

Kontaktpersoner:

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar