Innlandet fylkeskommune - Lillehammer videregående skole, avd. nord

Lillehammer videregående skole, avd Nord - Undervisningsstilling ved Kringsjåtunet (vikariat)

Beskrivelse

Lillehammer videregående skole, avd Kringsjåtunet har ledig 100% årsvikariat fra 1.august 2022

Vi søker deg som

 • har undervisningserfaring og stort engasjement for elever med ulike behov
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er fleksibel og omgjengelig
 • er tydelig, pålitelig og tålmodig
 • er trygg i lærerrollen
 • bidrar til inkluderende og trygt arbeidsmiljø
 • har gode skriftlige saksbehandlingsferdigheter
 • har tverrsektoriell samarbeidserfaring
 • har undervisningskompetanse i filologiske fellesfag på videregående og karriereveiledning/rådgivingskompetanse
 • har spesialpedagogisk kompetanse og/eller -erfaring

Vi tilbyr

 • givende og sammensatte ansvarsområder
 • lite og tett miljø
 • godt samarbeid internt, og tverrsektorielt
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % årsvikariat 
 • tiltredelse 1. august 2022
 • er en del av skoleavdelingens team på Kringsjåtunet
 • teamsarbeid med Sykehuset Innlandet

Arbeidsoppgaver

 • skolekontakt
 • fagansvar
 • rapportskriving skriftlig og muntlig
 • undervisning individuelt og i små grupper på Kringsjåtunet
 • undervisning på sykehuset Innlandet Lillehammer
 • tverretatlig samarbeid
 • møtevirksomhet internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • karriereveiledning
 • undervisningskompetanse i religion og etikk og/eller samfunnskunnskap
 • spesialpedagogikk
 • gode skriftelige ferdigheter

Egenskaper

 • evne til rask omstilling
 • trives med å jobbe i team
 • er en trygg og tydelig lærer
 • ryddig og redelig
 • fleksibel
 • gode samhandlingsevner
 • utviklingsorientert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Lillehammer

Kontaktpersoner:

Rektor Terje Storbakken

mob: +47 97588296

Skoleleder ved Kringsjåtunet Kjersti Nørstebø-Solbjør

mob: +47 93039860

Adresse:

Vargstaveien 1 2619 Lillehammer