Innlandet fylkeskommune - Sentrum videregående skole

Sentrum videregående skole - Undervisningsstilling i matematikk og naturfag

Beskrivelse

Sentrum videregående skole har ledig 100 % fast undervisningsstilling i matematikk og naturfag med tiltredelse 1. august 2022.

Skolen har et bredt tilbud innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. 

 Vi søker deg som har

 • pedagogisk utdanning
 • undervisningskompetanse innen fagene, minimum 60 stp.
 • bakgrunn eller erfaring med undervisning fra videregående skole, men dette er ikke et krav
 • evne til å være en tydelig klasseleder
 • evne til å se den enkelte elevs behov og tilpasser undervisningen etter det
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å bygge gode relasjoner med elever og ansatte
 • god forståelse for og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • vilje til å bidra i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid

 Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø som vektlegger organisert samarbeid
 • trygge rammer, system og rutiner oppfølgingsarbeidet for hver enkelt elev
 • et læringsfellesskap som er opptatt av faglig utvikling hos elever og ansatte
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingene

 • 100 % fast stilling med tiltredelse 01.08.2022
 • undervisning i fellesfagene matematikk og naturfag
 • arbeidssted Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • undervisning på studieforberedende- og yrkesfaglige utdanningsprogram
 • holde seg kontinuerlig faglig oppdatert
 • delta aktivt i skolens ulike samarbeidsorganer og /-arenaer
 • andre oppgaver etter skolens behov

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Kongsvinger

Kontaktpersoner:

avdelingsleder Camilla Nygaard

mob: 90070642

Adresse:

Rådhusplassen 7 2212 Kongsvinger