Innlandet fylkeskommune - Hamar katedralskole

Hamar katedralskole - Miljøpedagog/ barne- og ungdomsarbeider

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig inntil 89 % fast stilling som miljøpedagog/barne- og ungdomsarbeider med tiltredelse 1.8.2022.

Miljøpedagog/ barne- og ungdomsarbeider hjelper til med opplæringen og bidrar til å gi elevene et forsvarlig utbytte gjennom nødvendig oppfølging i og utenfor klasserommet. Sentrale egenskaper i utførelsen av rollen er gode samarbeidsevner og evnen til fleksibilitet.

Vi søker deg som

 • ønsker å være en del av pedagogisk støtteavdeling ved skolen
 • vil støtte og hjelpe elever med ulike behov til å gjennomføre videregående opplæring
 • har eleven i fokus, er initiativrik, samarbeidsorientert og løsningsfokusert
 • vil være med å bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon

Vi tilbyr

 • hyggelige kollegaer
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjelødene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 89% fast stilling som miljøpedagog/barne- og ungdomsarbeider med tiltredelse 1.8.2022
 • miljøpedagog/barne- og ungdomsarbeider jobber komprimert arbeidsår, dvs kl 8-15.30 i 38 skoleuker, samt fem planleggingsdager og har fri i skolens ferier

Arbeidsoppgaver

 • ivareta og følge opp elever med enkeltvedtak
 • støtte elever/elevgrupper ved behov, slik at det skapes grunnlag for læring gjennom mestring, trygg tilknytning og et tilpasset læringsmiljø
 • bidra til å øke elevenes selvfølelse og selvbevissthet i læringssituasjonen
 • bidra til redusert fravær
 • delta i felleskapsaktiviteter rettet mot et bedre læringsmiljø på skolen
 • oppgavene blir tildelt fra skolens spesialpedagogiske koordinatorer eller leder for pedagogisk støtteavdeling

Kvalifikasjoner

 • relevant 3-årig universitet-/høyskole utdanning eller fagbrev innen helse og omsorg eller barne- og ungdomsarbeid
 • relevant erfaring fra lignende arbeid i videregående skole er en fordel

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Hamar

Kontaktpersoner:

Assisterende rektor Hilde Turmo

mob: 91101626

Avdelingsleder Gry Sønsthagen

mob: +47 94783217

Adresse:

Ringgata 235 2315 Hamar