Innlandet fylkeskommune - Sentrum videregående skole

Sentrum videregående skole - Avdelingsleder HO og RM

Beskrivelse

Sentrum videregående skole søker etter avdelingsleder i 100 % fast stilling fra 1. august 2022. 

Avdelingsleder vil ha ansvaret for utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag. Arbeidsoppgavene vil være den daglige driften og personal- og økonomiansvar for sin avdeling. Personen vi søker, setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum. Stillingen kan bli tillagt undervisning. Den som blir tilsatt inngår i skolens lederteam. 

Vi ønsker en tydelig, engasjert og inkluderende leder med:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • pedagogisk utdanning
 • undervisningserfaring, fortrinnsvis innenfor videregående skole og avdelingens fagtilbud
 • god rolleforståelse og er en trygg leder med evne til å bygge tillit og legitimitet
 • omstillingsevne og kompetanse til å lede kontinuerlig forbedringsarbeid
 • evne til å lede, inspirere og motivere personalet i tråd med skolens verdier og mål
 • meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • høy arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsevner

 Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø som vektlegger organisert samarbeid
 • trygge rammer, system og rutiner oppfølgingsarbeidet for hver enkelt elev
 • et læringsfellesskap som er opptatt av faglig utvikling hos elever og ansatte
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingene

 • 100 % fast stilling med tiltredelse 01.08.2022
 • arbeidssted Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • personal- og økonomiansvar for sin avdeling
 • koordinere og følge opp elevenes læring og elevsaker innenfor avdelingen
 • utarbeide timeplan, årsplan og fag- og timefordeling for avdelingen i samarbeid med skolens øvrige ledergruppe
 • lede avdelingens forbedringsarbeid og det pedagogiske utviklingsarbeidet
 • vedlikeholde og videreutvikle samhandlingen og nettverksbyggingen med utdanningsprogrammenes eksterne samarbeidspartnere
 • videreutvikle et sterkt fagmiljø og avdelingens fagprofil
 • andre arbeidsoppgaver etter skolens behov

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Kongsvinger

Kontaktpersoner:

rektor Marianne Bye

mob: 97543979

Adresse:

Rådhusplassen 7 2212 Kongsvinger