Innlandet fylkeskommune - Hadeland videregående skole

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving

 Beskrivelse 

Hadeland videregående skole har ledig undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving i inntil 100% fast stilling fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • er en tydelig klasseleder
 • har gode fagkunnskaper
 • bidrar aktivt og samarbeider godt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • ønsker å videreutvikle fagene, didaktikken og skolen
 • reflekterer rundt egen praksis sammen med andre
 • har evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for elevene
 • har kunnskap om og vilje til å implementere fagfornyelsen i dine fag
 • liker varierte arbeidsdager der du er fleksibel og løsningsorientert i møte med kolleger og elever
 • har erfaring og bakgrunn fra arbeid med idrett og trening som kan utfylle avdelingens eksisterende kompetanse 

V tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne skole
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kolleger i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving 
 • ledig fra 1. august 2022

Arbeidsoppgaver

 • planlegging av aktiviteter og undervisning knyttet til idrettsfag
 • undervisning i kroppsøving på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
 • deltakelse i varierte aktiviteter både på og utenfor skolen gjennom skoleåret
 • samarbeid i profesjonsfellesskap både i fagteam og på tvers av utdanningsprogram
 • utviklingsarbeid og andre oppgaver som naturlig faller til en undervisningssttilling

 Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse fortrinnsvis på masternivå i idrettsfag og/eller kroppsøving
 • idrettsfaglig utdanning med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller tilsvarende
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • tydelig klasseleder

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Gran

Kontaktpersoner:

Avdeligsleder Haldis Lyckander

mob: 901 41 4 77

Rektor Elisabeth Raastad Kjørven

mob: 906 99 941

Adresse:

Skolelia 3 2750 Hadeland