Innlandet fylkeskommune - Hadeland videregående skole

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i elektro og datateknologi

Beskrivelse 

Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % fast stilling som faglærer innen data, elenergi og styresystemer på avdeling for Elektro- og datateknologi fra 1 august 2022.

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • er en tydelig klasseleder
 • har gode fagkunnskaper
 • formidler fagstoff på en konkret og enkel måte
 • bidrar aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • samarbeider godt i fagteam
 • ønsker å videreutvikle faget, didaktikken og skolen
 • reflekterer rundt egen praksis
 • evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne skole
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling som faglærer på avdeling for Elektro og datateknologi
 • ledig fra 1. august 2022

Ønskede kvalifikasjoner

 • praktisk erfaring og fagbrev fra bransjen (elektrikerer/energimontør)
 • undervisningskompetanse på videregående skole innenfor Elektro og datateknologi
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • nødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • god klasseledelse
 • personer med fagbrev, men uten høyskole-/lærerutdanning oppfordres til å søke, og kan vurderes å tilsettes på særskilte vilkår

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Gran

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Per Ballangrud

mob: 481 68 775

Rektor Elisabeth Raastad Kjørven

mob: 906 99 941

Adresse:

Skolelia 3 2750 Hadeland