Innlandet fylkeskommune - Stab

Stab, Politisk sekretariat - Koordinator ungdommens fylkesting

Beskrivelse

Politisk sekretariat har ledig fast stilling som koordinator for Ungdommens fylkesting (UFT) snarest. 

Om enheten

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. Politisk sekretariat består av 13 ansatte. Politisk sekretariat har ansvar for å følge opp alle politiske råd og utvalg i fylkeskommunen.


Ungdommens fylkesting (UFT) består av 46 ungdom i alderen 13–19 år fra alle kommuner i Innlandet. Ungdommens fylkesting skal være en møteplass, medvirknings,- og læringsarena.

Vi søker deg som

 • som brenner for at unge skal høres i saker som er viktige for dem
 • som mener at god medvirkning gjør saker bedre
 • som kan jobbe godt sammen med både ungdom og voksne

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass i nær kontakt med politisk og administrativ ledelse
 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • godt og utviklende arbeidsmiljø
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidssted Hamar
 • det må påregnes noe arbeidstid på kveld og helg - og noe reisevirksomhet
 • oppstart så raskt som mulig

Arbeidsoppgaver

 • koordinere, veilede og bistå Ungdommens fylkesting (UFT) i deres arbeid og arrangementer
 • tilrettelegge for møter og gode medvirkningsprosesser for UFT
 • bidra til et godt miljø i UFT
 • samhandling med regionale og nasjonale nettverk
 • samhandling med kommuner og kommunale koordinatorer
 • tverrfaglig samhandling innad i fylkeskommunen

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra arbeid med ungdom
 • erfaring med medvirkningsarbeid og prosjekter for ungdom
 • god kunnskap medvirkningsprosesser
 • god samfunnsforståelse, kjennskap til forvaltningen er en fordel
 • førerkort klasse B

Ønskede egenskaper

 • skaper gode relasjoner og nettverk
 • kreativ og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med ungdom

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

05.07.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Hamar

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar