Innlandet fylkeskommune - Karriere Innlandet Lillehammer

Karriere Innlandet Lillehammer - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag

Beskrivelse

Karriere Innlandet Lillehammer har ledig 80% fast undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag fra 1. august 2022. 

Vi søker deg som

 • har god relasjonskompetanse og evne til å veilede og motivere deltakerne 
 • er utviklingsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • er faglig engasjert, fleksibel og med godt humør
 • har god digital kompetanse
 • har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • en spennende jobb på karrieresenteret i et faglig miljø i stadig utvikling
 • utstrakt samarbeid med kollegaer og eksterne instanser
 • trivelig arbeidsmiljø med ansatte med solid og bred kompetanse
 • en annerledes og fleksibel undervisning
 • fine lokaler ved Karriere Innlandet Lillehammer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • 80 % fast stilling ledig fra 01.08.2022
 • arbeidssted er Lilllehammer
 • undervisning for voksne på videreregående nivå innenfor helse- og oppvekstfag

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i helse- og oppvekstfagene
 • saksbehandling og oppfølging av søkere/deltakere innenfor programområdet
 • ansvar og oppfølging av ulike prosjekter ved karrieresenteret

Kvalifikasjonskrav

 • formell kompetanse innen helse- og oppvekstfagene 
 • formell undervisningskompetanse
 • erfaring fra voksenopplæring, komprimert opplæring og undervisning av flerspråklige

 

Ønskede egenskaper

 • tydelig og ansvarsfull lærer og at du brenner for fagene du underviser i
 • evne til å motivere og engasjere 
 • evne til å se den enkelte deltaker å legge til rette for gode opplæringsløp
 • evne til å skape gode relasjoner til deltakere og kollegaer 
 • utviklingsorientert , fleksibel og endringsvillig
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.07.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Lillehammer

Kontaktpersoner:

Leder Karriere Innlandet Lillehammer Anne Svare

mob: 91319435

Adresse:

Kirkegata 76 2609 Lillehammer