Innlandet fylkeskommune - Fylkesarkivet

Kultur, Fylkesarkiv - Konsulent/ rådgiver IKT

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig en 100% fast stilling som rådgiver IKT. 

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 44 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Fylkesarkivet mottar ukentlig nye elektroniske arkiver fra fylkeskommunen og kommunene. Med økt mengde og fokus på digitalt skapte arkiver, trenger vi å styrke vår IKT-stab for å løse ulike oppgaver, effektivsere prosessene og gjøre arkivene tilgjengelig etter gjeldende lover og regelverk.

Vi søker deg som

 • har ønske om faglig fordyping
 • arbeider selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet
 • er rask til å sette deg inn i nye oppgaver

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • profesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • noe reisevirksomhet i Innlandet må påregnes
 • kontorsted er Fakkelgården på Storhove, Lillehammer

Arbeidsoppgaver

 • konvertering/migrering av data mellom forskjellige databaseløsninger og XML
 • tolking og beskrivelse av datainnhold i databaser og andre datastrukturer
 • kontroll av mottatte datasett i forhold til arkivkrav
 • utvikle lokal programvare som tillater effektivisering og automatisering av oppgaver. Gjerne som åpen kildekode
 • mottak, langtidsbevaring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiver
 • kvalitetssikring og implementering av bærekraftige arkivformater, standarder og lagringsmedier
 • Bevaringsvurdering av fylkeskommunens fagsystemer

  Arbeidsoppgavene vil kunne variere og medføre at du kan være nødt til å jobbe med helt andre oppgaver i perioder

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning innenfor IKT på minimum bachelornivå
 • du må ha god XML-kompetanse. I forbindelse med testing og gjenfinning trengs kompetanse på validering, søk og transformasjon av store XML-filer
 • du må ha utviklerkompetanse og bør kjenne til løsninger for maskinlæring, web-services, søk og håndtering av store data
 • du bør ha god kompetanse på databaseløsninger. Gjennom arbeidet vil du være borti flere typer databaser og teknologiløsninger
 • det er ønskelig med arkivkompetanse
 • det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • du må ha førerkort til bil

Ønskede egenskaper

 • personlige egenskaper vil være viktig. Vi ønsker en strukturert person med god analytisk evne.
 • du må kunne jobbe selvstendig og i team og ha god arbeidskapasitet.
 • du må også ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk – både i forbindelse med produksjon av arkivuttrekk og ved formidling av resultater.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Fakkelgården, Lillehammer

Kontaktpersoner:

Pål Mjørlund

mob: +47 99 02 04 75

Seksjonssjef Marit Hosar

mob: +47 907 67 253

Hjemmeside:

http://farkiv.no/

Adresse:

Vormstuguvn. 40 2624 Lillehammer