Innlandet fylkeskommune - Fylkesarkivet

Kultur, Fylkesarkiv - Juridisk rådgiver

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig en 100 % stilling som juridisk rådgiver. 

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 44 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Fylkesarkivet er et depotarkiv og oppbevarer i dag ca. 27.000 hyllemeter papirarkiver samt elektroniske arkiver og har en egen digitaliseringsenhet, muggsaneringsenhet og fotoarkiv.

Vi søker deg som

 • har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • er strukturert og evner å arbeide selvstendig, men jobber også godt i team
 • ønsker varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • er beslutningsdyktig
 • har gode samarbeidsevner
 • er rask til å sette seg inn i nye oppgaver

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • profesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksitid/avspasering

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • kontorsted er Fakkelgården på Storhove, Lillehammer
 • oppstart etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • bistå fylkesarkivet i juridiske spørsmål
 • vurdere innsynsbegjæringer
 • utarbeide rutinebeskrivelser
 • avtaleinngåelser og kontraktstolkning
 • avholde interne kurs og foredrag

Ønskede kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap kreves
 • må ha relevant arbeidserfaring fra følgende rettsområder: forvaltningsrett og personvern, herunder personopplysningsloven, informasjonssikkerhet og personvernforordningen (GDPR)
 • ønskelig med kjennskap til ett eller flere av følgende rettsområder: arkivloven, offentlighetsloven, kontraktsrett, kommuneloven og organisering av samarbeid etter kommuneloven
 • god digital kompetanse

Ønskede egenskaper

 • er utadvendt og engasjert
 • er fleksibel
 • har en tydelig formidlingsrolle
 • er regelbunden men løsningsorientert
 • kan skape tillit og faglig legitimitet

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Fakkelgården, Lillehammer

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Marit Hosar

mob: +47 907 67 253

Hjemmeside:

http://farkiv.no/

Adresse:

Vormstuguvn. 40 2624 Lillehammer