Innlandet fylkeskommune - Fylkesarkivet

Kultur, Fylkesarkivet - Konsulent - registrator historiske arkiver (vikariat)

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig et års vikariat i 100 % stilling som konsulent fra 01.12.2022. 

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 44 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Fylkesarkivet er et depotarkiv og oppbevarer i dag ca. 27.000 hyllemeter papirarkiver samt elektroniske arkiver og har en egen digitaliseringsenhet, muggsaneringsenhet og fotoarkiv.

Vi søker deg som

 • har ønske om faglig fordypning
 • har evne til å arbeide selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet
 • er rask til å sette seg inn i nye oppgaver

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmilø
 • orifesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • godel lønns- og arbeidsbetingelser
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % vikariat, et år fra 01.12.2022.
 • kontorsted er Fakkelgården på Storhove, Lillehammer

Arbeidsoppgaver

 • arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til ordning og registrering av kommunale analoge arkiver
 • mottak, ordning, katalogisering, tilgjengeliggjøring
 • registrering i ASTA
 • pakking, sjauing og rengjøring av eldre arkiver
 • muggsanering og evt mediekonvertering av arkiver
 • deltakelse i det faglige teamet for kommunale arkivarer

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelornivå, gjerne med arkivkunnskap i fagkretsen
 • lang relevant realkompetanse kan i noen grad kompensere for manglende utdanning
 • kunnskap om/erfaring i ordning av kommunalt arkivmateriale i depot
 • erfaring i bruk av ASTA (registrerings- og depotstyringssystem)
 • kunnskap/erfaring fra kommunal forvaltning og kommunal/fylkeskommunal administrasjonshistorie 
 • god digital kompetanse

Ønskede egenskaper

 • er utadvendt og engasjert
 • er fleksibel
 • har gode samarbeidsevner
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2022

Tiltredelse:

01.12.2022

Arbeidssted:

Fakkelgården, Lillehammer

Kontaktpersoner:

Eva Marie Mathisen

mob: +47 95201958

Seksjonssjef Marit Hosar

mob: +47 907 67 253

Hjemmeside:

http://farkiv.no/

Adresse:

Vormstuguvn. 40 2624 Lillehammer