Innlandet fylkeskommune - Kollektivtransport

Samferdsel, seksjon Kollektivtransport - Markedsrådgiver/-konsulent

Beskrivelse

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som markedskonsulent/markedsrådgiver. 

Om enheten

Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

Vi søker deg som

 • har god formidlingsevne og er opptatt av godt språk, både skriftlig og muntlig
 • har erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • ønsker å bidra til å skape et attraktivt og fremtidsrettet mobilitets- og kollektivtilbud i Innlandet
 • er god på relasjonsbygging og liker å jobbe sammen med andre
 • er ryddig, strukturert og målrettet

Stillingen hører til faggruppe Salg og marked (8 ansatte). Du blir en del av en engasjert og inkluderende gjeng med stor ståpåvilje, godt humør og bred fagkompetanse, som jobber tett med hele seksjonen og andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver for å bygge merkevaren Innlandstrafikk
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger i et sterkt fagmiljø
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • kontorlokaler i Lillehammer sentrum med utmerket kantine og eget trimrom

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • arbeidssted Lillehammer

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte og spennende og bygge opp under Innlandstrafikk sin visjon «Enkelt for alle å reise kollektivt»

 • oppfølging og utvikling av Innlandstrafikk sine kommunikasjonsstrategier, intern og ekstern
 • produksjon av innhold til ulike kanaler
 • bistå med innhold til politiske saker og andre rapporter og dokumenter
 • prosjektarbeid innenfor markeds- og mobilitetsarbeid
 • koordinere og videreutvikle avtaler med aktuelle samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy
 • ha erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder
 • rett erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.08.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Lillehammer

Adresse:

Kirkegata 76 2609 Lillehammer