Innlandet fylkeskommune Samferdsel

Samferdsel - grunnerverver

Beskrivelse

Er du vår nye grunnerverver? Samferdselsavdelingen har ledig en fast stilling som grunnerverver. Kontorsted er fortrinnsvis Lillehammer, men andre kontorsteder kan også være aktuelle. 

Om enheten

Stillingen er organisert under Vegseksjonen, enhet for Grunnerverv og Landmåling. Vi har i dag 12 fast ansatte med kontorsteder på Lillehammer og Hamar.  Vi har ansvar for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene, samt for utbetaling av oppgjør. Enheten har også ansvar for oppmåling og ivaretar eiendomsforholdene for våre fylkesvegeiendommer. Våre grunnerververe og eiendomslandmålere har tett samarbeid. Vi har også oppdrag innen geomatikk og et overordnet ansvar for droneaktivitet i fylkeskommunen. Enheten er ansvarlig for Matrikkelprosjektet; kvalitetsheving av eiendomsgrensene langs fylkesveg.

Vi søker deg som

 • har god samarbeidsevne
 • er ryddig, tydelig og strukturert
 • er god på å skape relasjoner
 • er resultatorientert
 • har evne til å forholde deg til grunneiere som kan oppleve å stå i en tvangssituasjon

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø, og gode kollegaer
 • fleksibel arbeidshverdag – fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • kontorsted er fortrinnsvis Lillehammer, men andre kontorsteder kan også være aktuelle
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

Stillingen inngår i fagteamet for grunnerverv, som betjener hele Innlandet fylke. En grunnerverver har ansvar for grunn- og rettighetserverv ved bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Som grunnerverver er du bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse av anlegg. Du vil delta i utstrakt samarbeid både internt, med kommuner og andre eksterne parter. Møter foregår bade fysisk og digitalt. Enheten har arbeidssted på Hamar og Lillehammer, men vi kan tilby ulike former for fleksibilitet for deg med den rette kompetansen.

Arbeidsoppgaver

 • delta i arbeidet med regulerings- og byggeplaner
 • verdsette eiendom
 • gjennomføre forhandlinger med grunneiere og rettighetshavere
 • bistå i forberedelse og i gjennomføring av skjønn for domstolene
 • følge opp grunneiere i anleggsfasen
 • sørge for erstatningsoppgjør til berørte parter
 • bidra ved salg av areal og eiendom som er besluttet avhendet
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • du har mastergrad eller tilsvarende innen fagområder der eiendomsfag, jordskiftefag, planfag, landbruksfag og økonomiske eller juridiske fag er sentralt.
 • du har førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • det er ønskelig med erfaring fra grunn- og rettighetserverv, men også nyutdannede kandidater kan komme i betraktning
 • har du omfattende og relevant erfaring, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • du uttrykker deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingstype:

Fast stilling

Arbeidsområde:

Samferdsel

Søknadsfrist:

28.03.2023

Tiltredelse:

01.06.2023

Arbeidssted:

Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Tynset, Otta eller Fagernes

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar

Kart: