Innlandet fylkeskommune - Gjøvik videregående skole

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for helse-og oppvekstfag fra 1. august 2024.

Vi søker deg som

 • ønsker å jobbe for fremtidens fagarbeidere og yrkesfagenes viktige rolle i samfunnet
 • er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse
 • vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevelser for elevene våre
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • har et positivt menneskesyn og har positive forventninger til alle skolens elever
 • er visjonær og kreativ i arbeidet med skolens utvikling, og evner å omsette ideer til handling
 • er effektiv, har høy arbeidskapasitet og trives med å være del av en stor organisasjon
 • identifiserer utøvelse av egen lederpraksis gjennom verdiene; å sette elevene først, ha et positivt menneskesyn, forvalte ressursene på en ansvarlig måte, være tydelig, uredd og ærlig

Vi tilbyr

 • lederutvikling gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i ulike fagteam og avdelinger
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som avdelingsleder
 • ansvarsområdet er p.t.  helse- og oppvekstfag 
 • tiltredelse etter nærmere avtale
 • inngår i skolens ledergruppe, og leder egen avdeling
 • utvikle yrkesfagenes rolle og status i samarbeid med interne og eksterne ressurser
 • ansvar for å følge opp og utvikle kontakt med eksterne samarbeidspartnere knyttet til egen avdeling

Kvalifikasjonskrav

 • være kvalifisert til å undervise i videregående skole

Ønskede kvalifikasjoner

 • didaktisk og pedagogisk kompetanse til å sikre læringsprogresjon for alle typer elever
 • erfaring fra undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • god digital kompetanse
 • ledererfaring fra videregående skole 
 • utdanning innen skoleledelse 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingsnivå:

Avdelingsleder

Stillingstype:

Fast stilling

Arbeidsområde:

Videregående skole

Søknadsfrist:

18.06.2024

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Gjøvik

Kontaktpersoner:

HR-leder Åslaug Grotli

mob: +47 48 06 42 75

Rektor Bjørn Matsson

mob: +47 90 76 57 89

Adresse:

Ludvig Skattums gate 23 2819 Gjøvik

Kart: