Innlandet fylkeskommune Samfunnsutvikling, seksjon for klima, miljø og naturmangfold

Innlandet fylkeskommune Samfunnsutvikling, seksjon for klima, miljø og naturmangfold

Rådgiver

Beskrivelse

Vil du være med å drive Klimapartnere Innlandet? Vi har som mål at Klimapartnere Innlandet skal være vårt viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling mellom private virksomheter, offentlige virksomheter og akademia. Til sammen 22 aktører er nå klimapartenere i Innlandet, men vi har klare ambisjoner om vekst i både antall partnere og aktivitet. Hovedmålet for partnerskapet er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Innlandet fylkeskommune har ledig stilling som rådgiver med ansvar for daglig drift av nettverket Klimapartnere i Innlandet.  Du kan lese mer om klimapartnere her; https://www.klimapartnere.no/.

Om enheten

Seksjon for klima, miljø og naturmangfold er en seksjon med stor bredde i arbeidsoppgaver. Hovedområder er overordnet klimaarbeid, viltforvaltning, naturforvaltning, vannforvaltning, forvaltning av innlandsfisk, akvakultur, fornybar energi og oppfølging av relevante regionale planer. Seksjonen driver rådgivning og veiledning internt og eksternt, samt en del prosjektarbeid. En vesentlig del av oppdraget er også å drive saksbehandling av lovpålagte oppgaver og å svare på kommunale, regionale og nasjonale planer, forskrifter og annet som er på høring.

Seksjonen har ledig 100 % engasjement som rådgiver fra 15.august 2024 til 14.august 2027.

Vi søker deg som

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle Klimapartnere i Innlandet. Du har gjerne en klimafaglig bakgrunn, kjennskap til næringsutvikling, er initiativrik, selvgående og liker å jobbe med folk. Du bør ha god kjennskap til Innlandet, og næringslivet i regionen. I tillegg er det viktig at du har gode samarbeidsevner, er initiativrik, analytisk og helhetsorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor en ny organisasjon i utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • en seksjon med dyktige fagpersoner innen klima- og miljøområdet
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % i 3-årig engasjement fra 15.08.2024
 • tiltredelse så raskt som mulig
 • inngår i Seksjon for klima, miljø og naturmangfold
 • arbeidssted Hamar, men vi kan tilby ulike former for fleksibilitet for deg med den rette kompetansen
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • kontakt med partnerne og sørge for god informasjonsflyt om klimaarbeidet
 • støtte partnerne blant annet ved å følge opp arbeidet med partnernes klimaregnskap og grønn næringsutvikling
 • rekruttere nye partnere
 • være en koblingsboks på tvers av offentlige og private virksomheter og se muligheter for nye samarbeid, innovasjon og utvikling
 • planlegge og gjennomføre faglige arrangementer både digitalt og fysisk
 • koble Klimapartnere Innlandet mot annen relevant aktivitet internt i Innlandet fylkeskommune
 • relatere og jobbe med FN sine bærekraftmål i partnerskapet
 • delta via Teams og i andre møter med Klimapartnere nasjonalt og bidra til utviklingen på tvers av partnerskapet i Norge. Gjennom nasjonale klimapartnermøter med andre ledere nasjonalt får du et bredt nettverk med dyktige fagressurser
 • ta del i noen av klimaseksjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra høgskole/universitet

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høgskole/universitet på masternivå
 • kunnskap om klimaregnskap og grønn omstilling
 • gode formidlings- og mobiliseringsevner
 • godt nettverk, og/eller evnen til å bygge nettverk i Innlandet

Ønskede egenskaper

 • selvstendig, strukturert og effektiv
 • samarbeidsvillig
 • initiativrik
 • analytisk og helhetsorientert
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig, og har god formidlingsevne

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingsnivå:

Rådgiver

Stillingstype:

Engasjement

Arbeidsområde:

Administrativt

Hjemmekontorstatus:

Mulighet for hjemmekontor 2 dager i uken

Søknadsfrist:

18.06.2024

Tiltredelse:

15.08.2024

Arbeidssted:

Hamar

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar

Kart: