Innlandet fylkeskommune - Karriere Oppland Gjøvkregionen

Karriere Oppland Gjøvikregionen - Undervisningsstilling, Solliakollektivet (vikariat)

Beskrivelse

Karriere Oppland Gjøvikregionen avd. Institusjonsopplæring for voksne, Solliakollektivet har ledig 100 % årsvikariat fra 1. august 2020.

Undervisningsstilling på videregående nivå i et eller flere av fagene samfunnsfag, norsk, matematikk, naturfag, historie og/eller engelsk.

Vi søker deg som

 • Er engasjert, tydelig og fleksibel.
 • Kan veksle mellom undervisningsoppgaver i ulike fag og på ulike nivåer.
 • Kan gjennomføre veiledningsoppgaver
 • Har gode samarbeidsevner fordi godt samarbeid med institusjonene er avgjørende.
 • Er selvstendig i daglig oppgaveløsing

Vi tilbyr

 • Varierte oppgaver og muligheter til å delta i spennende utviklingsprosesser
 • Et godt arbeidsmiljø og kompetent faglig miljø med fokus på voksnes behov for kompetanse
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fordelt på to arbeidssteder ved Solliakollektivet
 • Vikariatet gjelder fra 01.08.20 til 31.07.21

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre videregående opplæring i mindre grupper for voksne    
 • Gjennomføre studieveiledning
 • Noe administrativt arbeid knyttet til opplæringen
 • Samarbeid med institusjonene for å lykkes med gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formell undervisningskompetanse på videregående nivå i ett eller flere av fagene samfunnsfag, norsk, matematikk, naturfag, historie og engelsk. Yrkesfaglig undervisningskompetanse tillegges også vekt.
 • Erfaring med opplæring av voksne og institusjonsopplæring
 • Veiledningskompetanse
 • God digital kompetanse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

14.07.2020

Tiltredelse:

01.08.2020

Arbeidssted:

Trevatn og Trogstad

Kontaktpersoner:

Liv Kari Ringen

tlf: 91581752

Torun Dotseth

tlf: 95829650

Adresse:

Studievegen 2 2815 Gjøvik