Innlandet fylkeskommune - Stab

Stab, Politisk sekretariat - Rådgiver ungdomsmedvirkning (vikariat)

Beskrivelse

Seksjon Politisk sekretariat søker rådgiver i ungdomsmedvirkning i vikariat for et år med tiltredelse over sommeren.

Dette er en spennende mulighet for deg som har lyst til å jobbe med ungdom i et miljø preget av stort engasjement. 

Om enheten

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. Politisk sekretariat består av 13 ansatte. Politisk sekretariat har ansvar for å følge opp alle politiske råd og utvalg i fylkeskommunen.

Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdom i alderen 13–19 år fra alle kommuner i Innlandet. Ungdommens fylkesting skal være en møteplass, lærings- og rekrutteringsarena til Ungdommens fylkesråd.

Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesråd er rådgivende organ med mål om å inkludere, engasjere, motivere og fremme ungdommens saker på fylkesnivå i Innlandet. UFT/UFR skal gi råd i barne- og ungdomspolitiske spørsmål, samt selv sette ungdomspolitiske spørsmål på dagsorden.

Vi søker deg som

 • som brenner for at unge skal høres i saker som er viktige for dem
 • som mener at god medvirkning gjør saker bedre
 • som kan jobbe godt sammen med både ungdom og voksne

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass i nær kontakt med politisk og administrativ ledelse
 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • godt og utviklende arbeidsmiljø
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • 100 % vikariat fra 01.09.2020 med mulighet for fast ansettelse
 • arbeidssted Hamar
 • det må påregnes noe arbeidstid på kveld og helg - og noe reisevirksomhet

Arbeidsoppgaver

 • koordinere, veilede og bistå Ungdommens fylkesråd og Ungdommens fylkesting i deres arbeid og arrangementer
 • tilrettelegge for møter og gode medvirkningsprosesser for UFT/UFR. Koordinering av alle de fire medvirkningsrådene rådene i saker som har felles interesse
 • samhandling med regionale og nasjonale nettverk
 • samhandling med kommuner og kommunale koordinatorer
 • tverrfaglig samhandling innad i fylkeskommunen

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra arbeid med ungdom
 • god kunnskap medvirkningsprosesser
 • god samfunnsforståelse, kjennskap til forvaltningen er en fordel
 • førerkort klasse B

Egenskaper

 • selvstendig og initiativrik
 • skaper gode relasjoner og nettverk
 • kreativ og løsningsorientert
 • har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med ungdom

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

14.07.2020

Tiltredelse:

01.09.2020

Arbeidssted:

Hamar

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar