Innlandet fylkeskommune - Kompetanse og tannhelse

Kompetanse, Elevtjenesten - Rådgiver

Beskrivelse

Kompetanse har ledig stilling som rådgiver i Enhet for Elevtjenesten fra 01.06. 2022.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Innlandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.

Om enheten

Stillingen som rådgiver er plassert i enhet Elevtjenesten i avdeling for Kompetanse og tannhelse og seksjon for regional kompetanse. Enheten er ansvarlig for oppfølging av skolens støttefunksjoner som rådgivningstjenesten, oppfølgingstjenesten, PPT og nettverk for helsesykepleiere. Oppfølging av handlingsplan for psykisk helse og institusjonsopplæring ligger også i Enhet Elevtjenesten. Vi jobber med kompetanseheving, utviklingsarbeid, fasilitetere samarbeidsarenaer og faglig oppfølging av rådgivere. Du vil jobbe tett med andre enheter, seksjoner, avdelinger og med rådgiverne i både videregående og ungdomsskolen.

Vi søker deg som 

 • er faglig dyktig og engasjert 
 • liker å omgås mennesker 
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og norskkunnskaper 
 • har evne til å jobbe selvstendig 
 • er løsningsorientert 

Vi tilbyr 

 • en spennende og faglig utviklende stilling for et viktig samfunnsoppdrag 
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet 
 • et godt arbeidsmiljø 
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • lønn etter avtale 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger 

Om stillingen 

 • rådgiveransvar for oppfølgingstjenesten
 • rådgiveransvar for handlingsplan psykisk helse
 • rådgiveransvar for opplæring i barnevern- og helseinstitusjoner
 • være samarbeidspartner innenfor de ovennevnte punktene, legge til rette for kompetanseutvikling, og holde deg faglig oppdatert
 • initiere samarbeid med eksterne aktører; skoler, næringsliv/arbeidsliv og aktuelle organisasjoner
 • representant i nasjonalt nettverk for oppfølgingstjenesten
 • utrede og utarbeide saker til politisk behandling
 • du vil også kunne knyttes til annet pedagogisk arbeid i enheten og seksjonen

Kvalifikasjoner 

 • relevant utdanning på masternivå innen pedagogikk/spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, folkehelse ol.
 • bachelorgrad og relevant realkompetanse/erfaring kan kompensere for mastergrad 
 • god digital kompetanse 
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Det er ønskelig med: 

 • erfaring med å gi veiledning og rådgiving 
 • erfaring med å omsette analyse til råd, veiledning og gode tiltak 
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid 
 • interesse for- og/eller erfaring med offentlig forvaltning 
 • vi ber om at du svarer ut kvalifikasjonene dine i søknaden 

Personlige egenskaper: 

 • åpen og tillitsskapende med gode samarbeidsevner 
 • strukturert og løsningsorientert 
 • faglig engasjert med god system- og rolleforståelse og evne til helhetstenkning  
 • evner å arbeide systematisk og målrettet i endringsprosesser 
 • evne til selvledelse, å kunne planlegge arbeid og utredningsforløp 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • høy arbeidskapasitet 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Hamar

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar