Innlandet fylkeskommune - Lena-Valle videregående skole

Lena-Valle videregående skole - Internatleder (vikariat)

Beskrivelse

Lena-Valle videregående skole har ledig vikariat som internatleder 92% fra 1.august 2022, med forbehold om gjeninntreden i stilling.

Vi søker deg som

 • er kreativ og utviklingsorientert
 • ønsker å være med å utvikle internatet
 • er positiv, fleksibel og omgjengelig
 • liker å samarbeide med andre

Vi tilbyr

 • skole i utvikling
 • et  inkluderende og trivelig arbeidsmiljø
 • dyktige medarbeidere
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 92 % vikariat som internatleder fra 01.08.2022
 • internatlederen er avdelingsleders høyre hånd og stedfortreder i den daglige oppfølgingen av elever på internatet

Arbeidsoppgaver

 • fungerer som nattevakt i fast turnus
 • internatet har et eget ordensreglement som avdelingsleder og internatleder skal sikre blir fulgt i henhold til intensjonen
 • internatleder er nøkkelperson i å skape et godt psykososialt og trygt miljø på internatet
 • avdelingsleder og internatleder skal ha et tett og godt samarbeid rundt elevoppfølgingen på internatet
 • håndhevelse av internatets regler - håndtering av konsekvenser ved brudd på disse
 • oppfølging og støtte til internatelevene, ekstra oppfølging/samtaler ved behov
 • dialog og samarbeid med internatboernes foresatte
 • ansvar for utviklingen og ivaretakelsen av det psykososiale miljøet på inter
 • samarbeid me de andre arbeidstakerne på internatet og utviklingen av team/lagfølelse blant de som arbeider der
 • bistand rundt inntak og fordeling av plasser, ved inn- og utflytting ved skolestart og-slutt

Kvalifikasjonskrav

 • personlig egnethet i rollen
 • relevant utdanning og erfaring. Barne- og ungdomsarbeider
 • god relasjonskompetanse
 • inkluderende elevsyn
 • god samarbeidsevne både i forhold til kollegaer, ledere og elever
 • trygghet på egen rolle og egne følelser i møte med elever
 • fleksibilitet mht oppgaver og ansvar

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Lena

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Siv Kjersti Reppen

tlf: +47 45271574

mob: +47 45271574

Rektor Nils-Fredrik Pedersen

tlf: +47 9267699

mob: +47 92627699

Adresse:

Skolegata 24 2850 Lena