Innlandet fylkeskommune - Lillehammer videregående skole, avd. nord

Lillehammer videregående skole, avd. Nord - Undervisningsstilling i kjøretøy, teknologi- og industrifag (fast og midlertidig)

Beskrivelse

 Lillehammer videregående skole, avd Nord har ledig 60% fast og 40% midlertidig undervisningsstilling innen teknologi- og industrifag fra 1.august 2022.

 Vi søker deg som

 • ønsker å bidra positivt til elevenes læring og et godt læringsmiljø
 • ønsker å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere for framtida
 • har god formidlingsevne
 • har et positivt elevsyn og evner å se og skape relasjoner til den enkelte eleven
 • kreativ og løsningsorientert og samarbeider godt med andre
 • godt humør og stå på-innstilling

Vi tilbyr

 • en givende og utfordrende jobb
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • et inkluderende og raust skolemiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 60% fast stilling innen teknologi- og industrifag, herunder kjøretøy 
 • 40% midlertidig stilling for skoleåret 2022-2023 innen teknologi- og industrifag, herunder kjøretøy med muligheter for forlengelse
 • tiltredelse 1. august 2022

Ønskede kvalifikasjoner

 •  jobbet med El-Bil, batteri (sterk strøm sertifisert)
 •  oppdaterte kurs/godkjent PKK kontrollør.
 •  kunnskap om garantibehandling (nøyaktighet, dokumentasjonsplikt)
 •  kunnskap om internkontrollsystem og verkstedsertifisering(fabrikk/kjede)
 •  kjennskap til Kundebehandling (bookingsystem/dekkhotell/fakturering/kundetilfredshet)
 •  jobbet med de nye verkstedsystemene (litteratur, feilsøkingsprosedyrer, servicenormer), opp mot fabrikk og importør.
 •  høy kompetanse i faget på det tekniske feltet, gjerne ha jobbet som Fagtekniker/Diagnose teknikker i kjøretøyfaget (Gode bil elektro kunnskaper)
 •  god kjennskap til HMS, ergonomi, avfallshåndtering etc. (risikovurderinger i skolesammenheng)
 •  gode etiske og moralske holdninger
 • relevant faglig bakgrunn innen aktuelle fag kan kompensere for krav til utdanning
 • undervisningskompetanse er en fordel, men ingen betingelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Lillehammer

Kontaktpersoner:

Ass. rektor Asgeir Bjørklund

mob: +47 92257017

Avd.leder Anne Helene Toft

mob: +47 90529100

Adresse:

Vargstaveien 1 2619 Lillehammer