Innlandet fylkeskommune - Administrasjon

Administrasjon, IKT drift og leveranse - Konsulent/rådgiver

Beskrivelse

IKT drift og leveranse har ledig fast stilling som konsulent/rådgiver med tiltredelse etter avtale.

Om enheten

Seksjonen IKT og dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Mer enn 4000 ansatte og ca 13.000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på rundt 110 arbeidssteder. Seksjonen har 50 ansatte, fordelt på IKT-tjenester, dokumentasjonsforvaltning og servicetjenester. Enhet for IKT drift og leveranse har standardisert på moderne og markedsledende produkter fra bla. Microsoft, Cisco, Check Point, Citrix, Aruba og VMware. Enheten har 13 faste stillinger.
I fylkeskommunen er det viktig med design og etablering av felles systemløsninger. Dette omfatter alt fra anskaffelse og igangsetting av nye brukersystemer og etablering av nye løsninger for drift av systemer, servere og nettverk.

Vi søker deg som

 • har en utpreget serviceinnstilling
 • løsningsorientert
 • liker å arbeide med mennesker i kombinasjon med teknologi og system
 • har stor arbeidskapasitet og håndterer at arbeidet til tider er svært hektisk og krevende
 • har sterk faglig forståelse og formidler fagkunnskapen på en enkel måte til andre
 • har godt humør og en positiv innstilling

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et mangfoldig og utviklingsorientert IKT-kompetansemiljø
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • fast arbeidssted blir enten Lillehammer eller Hamar
 • det må regnes med noe reising mellom stedene

Arbeidsoppgaver

 • utvikling, drift, overvåkning og vedlikehold av servere
 • bistå i drift av øvrig infrastruktur og systemløsninger
 • deltakelse i IKT-prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • minimum to års relevant erfaring etter endt utdanning i løpet av de siste fire årene
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • krav om relevant toårig teknisk fagskole eller høyere utdanning
 • lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring fra større IKT-miljøer
 • lengre erfaring fra drift og administrasjon av Windows servere
 • erfaring fra drift av VMware og større virtualiserte servermiljøer
 • erfaring fra drift av terminalserverløsning, fortrinnsvis Citrix
 • erfaring fra IKT-prosjekter
 • god forståelse for informasjonssikkerhet
 • kjennskap til driftsovervåkningsverktøy
 • kjennskap til autentiserings- og autorisasjonsløsninger
 • kjennskap til nettverksteknologi
 • kjennskap til ITIL som rammeverk
 • relevante sertifiseringer

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Lillehammer eller Hamar

Kontaktpersoner:

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar