Innlandet fylkeskommune - Hadeland videregående skole

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i byggfag

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling som faglærer innen byggfag fra 1. august 2022.

 Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • er en tydelig klasseleder
 • har gode fagkunnskaper
 • formidler fagstoff på en konkret og enkel måte
 • bidrar aktivt i fagteam 
 • reflekterer rundt egen praksis
 • evne til dialog og tverrfaglig samarbeid

 Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne skole
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • inntil 100 % fast undervisningsstilling og gjelder opplæring innen Bygg- og anleggsteknikk
 • stillingen inngår i et team med ulike faglærere innen fagområdene og fellesfaglærere
 • stillingen gjelder ordinær opplæring, men også noe opplæring av elever med særskile behov
 • ledig fra 1. august 2022

 Kvalifikasjoner

 • godkjent yrkesfaglærerutdanning innen byggfag
 • digital kompetanse
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller yrkesfaglærerutdanning
 • relevant utdanning uten PPU kan vurderes, men må gjennomføres innnen en tidsramme
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • erfaring fra videregående skole en fordel
 • relevant erfaring fra arbeidslivet

Egenskaper

 • skolen ønsker en person som har tålmodighet og er fleksibel i møte med ulike ungdommers utfordringer
 • som kan motivere elever til innstas på verksteder og i klasserommet
 • som er en tydelig voksen og setter nødvendige rammer og struktur for elevene
 • som har positive forventninger til elevene og fremstår som god rollemodell faglig og sosialt
 • har gode samarbeidsevner og som trives med et utstrakt samarbeid/teamjobbing

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Gran

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Anne Berit Kristensen

mob: 90117272

Adresse:

Skolelia 3 2750 Hadeland