Innlandet fylkeskommune - Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i anleggsfag

Beskrivelse

Vil du være med å utdanne fagskoleingeniører som skal bygge landet for framtidige generasjoner?

Fagskolen Innlandet har ledig 100 % fast stilling som faglærer innen høyere anleggsfaglig utdanning. Deltidsstilling kan også være aktuelt. 

Vi søker deg som 

 • har variert erfaring fra ulike typer anleggsvirksomhet, prosjekter og drift
 • blir motivert av å bidra til andres utvikling og av å holde deg faglig oppdatert
 • har utdanning på minimum fagskolenivå og relevant praksis innen faget
 • har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, og som liker å jobbe med voksne studenter
 • er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • er ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner, samt gode datakunnskaper

Vi tilbyr 

 • godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • mulighet til faglig fordypning og utvikling, og godt faglig samarbeid med kolleger
 • fleksibilitet i arbeidstid og omfang
 • voksne og motiverte studenter
 • fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

 • inntil 100 % fast undervisningsstilling innen anleggsfag
 • deltidsstilling kan også være aktuelt
 • fagområder: anleggsfag, anleggsdrift, prosjektstyring og ledelse, konstruksjonsfag, areal- og reguleringsplaner og kommunalteknikk
 • tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver 

 • undervisning i heltids- og nettbaserte studier innenfor anleggsfag
 • ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen i tråd med skolens kvalitetssystem, lærerplaner og aktivitetsplaner
 • arbeid i team og tverrfaglig samarbeid om undervisning og veiledning
 • samarbeid med arbeidslivet for faglig oppdatering og utvikling av "beste praksis"
 • rekrutteringsarbeid, nettverksutvikling og utvikling av fagområdet vil være en del av jobben
 • ta del i forbedringsarbeidet i avdelingen og skolen generelt 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • høyskole-/universitets-/fagskoleutdanning innen fagområdet
 • relevant og variert praksis innen faget og bransjen 
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men er ikke nødvendig fra oppstart
 • pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Gjøvik

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Anne Kristin Kvitle

mob: +47 917 49 457

Rektor Gard Tekrø Rolid

mob: 952 67 752

Adresse:

Teknologiveien 12 2815 Gjøvik