Innlandet fylkeskommune - Kollektivtransport

Samferdsel, Kollektivtransport - Ruteplanlegger Kollektivtransport

Beskrivelse

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som Ruteplanlegger Kollektivtransport.

Om enheten

Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal

Vi søker deg som

 • er en Planlegger som ønsker å være med å påvirke hverdagen til våre 40 000 daglige reisende
 • som brenner for fremtidens mobilitets- og kollektivløsninger og du har evnen til å inspirere og engasjere andre. Sammen skal vi utvikle og bringe kollektivtrafikken i Innlandet inn i fremtiden
 • er en Planlegger som evner å se helheten og det store bildet, og samtidig har et øye for detaljer

Stillingen hører til faggruppe rutetilbud (14 ansatte). Arbeidsdagen vil være variert og utfordrende, og du vil få jobbe med spennende prosjekter og utredninger for Innlandet.

Vi tilbyr

Fylkeskommunen er opptatt av en trygg og god organisasjonsstruktur, hvor Tillit, Åpenhet og Raushet er viktige stikkord. Vi kan tilby nye ansatte

 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • hverdagen tilbringer du i lokaler sentralt i Lillehammer sentrum med utmerket kantine og eget trimrom
 • en utfordrende og spennende stilling i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag 
 • godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidssted Lillehammer

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være å ivareta og utvikle fylkeskommunens rutetilbud, herunder blant annet bestillingstransport og prosjekter innenfor dette, ruteplanlegging, ruteanalyse og planarbeid knyttet til utviklingen av rutetilbudet.

Av oppgaver kan nevnes:

 • utvikle gode kollektivtilbud i Innlandet
 • ruteplanlegging av kollektivtilbudet i eget geografisk område
 • forbedringsarbeid og kontinuerlig tilbudsutvikling
 • samarbeid med operatør og andre intressenter
 • arbeide med prosjekter innenfor bestillingstransport, ruteplanlegging, produksjonsplanlegging og økonomi
 • samarbeid internt og eksternt i prosjekter og utviklingsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • høgskole- eller universitetsutdanning innen transport, logistikk og/eller økonomi
 • erfaring innen kollektivtransport eller andre transport- og logistikkområder er en fordel
 • bransjeerfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • god kompetanse i bruk av IT-verktøy
 • ha erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • grunnleggende økonomisk kompetanse
 • relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning

Ønskede egenskaper

 • selvgående og evne til å se muligheter
 • gjennomslagskraft og gjennomføringsevne, selv i krevende situasjoner
 • strukturert og systematisk
 • evne til å håndtere mange aktiviteter samtidig
 • gode samarbeidsevner og helhetsforståelse
 • utviklingsorientert pådriver som samarbeider godt
 • analytisk og ivaretar helhet
 • bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom inkluderende samarbeid

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Lillehammer

Adresse:

Kirkegata 76 2609 Lillehammer