Innlandet fylkeskommune - Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole - Miljøveiledere

Beskrivelse

Storhamar videregående skole tilbyr 3 interessante og utfordrende miljøveilederstillinger fra 01.08.2022.

Det tas forbehold om tildeling/endringer. 

Vi søker deg som

 • liker å arbeide med elever med ulike utfordringer
 • trives i ett hektisk arbeidsfellesskap
 • er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • klarer å skape gode relasjoner
 • er et godt teammedlem som bidrar til fellesskapet
 • har gode samarbeidsevner, og bidrar med støtte i undervisningssituasjoner og aktiviteter i skole
 • har vilje til å ta del i utviklingsarbeid
 • er inkluderende og utviklingsorientert
 • er trygg i voksenrollen
 • kan bruke informasjonsteknologi som arbeidsverktøy

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 2 stillinger inntil 80 % fast stilling, og en 60 % fast stilling som miljøveileder fra 01.08.2022
 • det tas forbehold om tildeling/endringer
 • stillingene er i dag tilknyttet programområdet studiespesialisering med hverdagslivstrening for elever med ulik grad av funksjonsnedsettelser

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av enkeltelever eller grupper av elever som har ulike utfordringer i hverdagen, som for eksempel atferd, sosialt samspill, kommunikasjon, fysiske/psykiske utfordringer osv
 • tilrettelegge for at elevene opplever mestring, trygghet og trivsel i hverdagen
 • støtte i undervisningssituasjoner og aktiviteter i skole
 • bistå elever som har behov for helsehjelp
 • samarbeid med skolens ansatte, helsesykepleier, eksterne instanser og foreldre
 • tett samarbeid med kollegaer, stor vekt på teamarbeid

Kvalifikasjoner

 • fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning/erfaring
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med ungdom med ulik grad av funksjonsnedsettelse

Egenskaper

 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.06.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Hamar

Kontaktpersoner:

Assisterende rektor Svein Risbakken

mob: 99506661

Leder for ped. støtte Åsa Rogstadkjærnet

mob: 95799027

Adresse:

Mabel Sandbergs veg 25 2315 Hamar