Innlandet fylkeskommune - Stange videregående skole

Stange videregående skole - Spesialpedagogisk koordinator/ rådgiver

Beskrivelse

Stange videregående skole har ledig fast stilling som spesialpedagogisk koordinator/ rådgiver fra 01.08.2022.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • evner å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå disse i tråd med Kunnskapsløftet og fagfornyelsen
 • har erfaring med og kunnskap om tilrettelagt undervisning.
 • har gode relasjonsferdigheter, skaper tillit og engasjement
 • evner å fremme samarbeid internt og eksternt i skolehverdagen

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • en skole hvor pedagogisk utviklingsarbeid og faglig samarbeid vektlegges
 • kolleger som er opptatt av elevenes læringsmiljø, kompetanse og trivsel
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninge
 • en spennende arbeidsplass i fylkeskommunen

Om stillingen

 • 100% fast stilling som spesialpedagogisk koordinator/rådgiver
 • stillingen kan tillegges inntil 25% undervisning, avhengig av kvalifikasjoner
 • faglig leder for skolens pedagogiske støtteteam

 Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling i forbindelse med særskilt inntak, spesialundervisning, elevsøknader og særskilt norskopplæring
 • skolens kontaktperson i samarbeid med PPT, oppfølgingstjenesten og andre relevante instanser som gjelder skolens støttetilbud
 • overordnet koordinering og oppfølging av elever, herunder spesialpedagogisk tilrettelegging, spesialundervisning og dokumentasjon
 • utvikle den spesialpedagogiske delen av virksomheten i tråd med planer, lov- og avtaleverk
 • veilede personalet i enkeltsaker og i systemarbeid tilknyttet tilpasset opplæring og et inkluderende læringsmiljø
 • legge til rette for utvikling, veiledning og opplæring av personalet
 • bidra til godt samarbeid med kollegaer, foresatte og eksterne samarbeidspartnere

 Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad innen spesialpedagogikk eller tilpasset opplæring
 • god faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver og ansvar
 • god kunnskap om lovverk knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • pedagogisk erfaring og kunnskap
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • evne til å skape tillit og engasjement
 • strukturert med god systemforståelse
 • fleksibel og løsningsorientert, trives med å løse flere oppgaver samtidig
 • ønskelig med engelsk i fagkretsen, eventuelt andre fag

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.06.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Stange

Kontaktpersoner:

Hulda Marie Orskaug

mob: 97510376

Adresse:

Ljøstadvegen 11 2335 STANGE