Innlandet fylkeskommune - Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i industriell produksjon automasjon, reguleringsteknikk, pls - programmering

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig undervisningsstilling innen automatisering, robotisering, entreprenørskap, innovasjoner og produksjon med tiltredelse etter avtale. 

Det kan være aktuelt med heltidsstilling eller mindre stillingsbrøker

Vi søker deg som

 • brenner for industriell produksjon, automasjon, reguleringsteknikk, pls - programmering
 • ønsker å utvikle og dele denne kunnskapen med andre, i tillegg til å få muligheten for å videreutvikle din egen kompetanse
 • blir motivert av å bidra til andres utvikling og å holde deg faglig oppdatert
 • har utdanning på minimum fagskolenivå og relevant praksis innen faget etter endt utdanning
 • har gode kommunikasjonsevner og liker å jobbe med voksne studenter
 • er ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaper
 • jobber godt både selvstendig og sammen med andre
 • er positiv, løsningsorientert og fremtidsrettet

Vi tilbyr

 • godt arbeids- og fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
 • et godt samarbeid på tvers av teamet, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • mulighet for kompetanseutvikling og faglig fordypning
 • en selvstendig jobb med mulighet for å påvirke faglig og organisatorisk utvikling
 • voksne studenter som ønsker kompetansepåfyll og nye muligheter
 • trivelige lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast undervisningsstilling innen industriell produksjon automasjon, reguleringsteknikk, pls - programmering
 • mindre stillingsbrøker kan også være aktuelt
 • tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver 

 • undervisning i heltids- og nettbaserte studier, samt moduler, innenfor automatisering.
 • ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen i tråd med skolens kvalitetssystem, læreplaner og aktivitetsplaner
 • arbeid i team og tverrfaglig samarbeid om undervisning og veiledning
 • samarbeid med arbeidslivet for faglig oppdatering og utvikling av "beste praksis"
 • rekrutteringsarbeid, nettverksutvikling og utvikling av fagområdet vil være en del av jobben
 • ta del i forbedringsarbeidet i avdelingen og skolen generelt

Ønskede kvalifikasjoner

 • vi søker medarbeidere med utdanning på fagskoleingeniør/ingeniør/bachelor- eller sivilingeniør-/masternivå
 • kompetanse innen minst ett, og helst flere, av følgende fagområder: PLS- og styringsteknikk, reguleringsteknikk, programmering, industriell datakommunikasjon, ekom, hydraulikk/pneumatikk, elsikkerhet, direktiver, standarder og forskrifter
 • relevant praksis etter endt utdanning
 • pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale
 • personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Gjøvik

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Ruth Laeskogen Hoff

mob: +47 907 39 781

Yngve Brovold

mob: +47 414 14 374

Adresse:

Teknologiveien 12 2815 Gjøvik