Innlandet fylkeskommune - Fylkesarkivet

Kultur, Fylkesarkivet - Sekretær/digitalisering

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig fast 100% stilling som sekretær med snarlig tiltredelse. 

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 44 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Digitaliseringsenheten har ansvar for å gjøre analogt arkivmateriale lettere tilgjengelig for saksbehandlere og andre brukere gjennom digitalisering av dokumenter. Enheten har 7 medarbeidere som jobber i team. Arbeidet utføres på oppdrag fra fylkeskommunen og deltakerkommunene i IKA Opplandene. Digitalisering av byggesaksarkiver er pt hovedoppgaven. Arkivene er i daglig bruk i kommunene. Digitaliseringsenheten har et høyt arbeidstempo og krav om å ferdigstille oppdragene innen tidsfrister.

Vi søker deg som

 • er initiativrik og resultatorientert
 • er serviceinnstilt, effektiv og utviklingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og veiledningsegenskaper
 • god på å bygge relasjoner og nettverk
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • bredt, spennende fagmiljø
 • godtarbeidsmiljø i trivelige lokaler
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som sekretær med arbeidsoppgaver innen digitalisering og ordning/registrering av kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale
 • stillingen vil ha fokus på å levere konkurransedyktige ordnings- og digitaliseringstjenester
 • sekretær vil kunne involveres i samarbeid med kommunene
 • sekretær vil inngå i teamarbeid innen digitalisering og ordning av analoge arkiver
 • kontorsted Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
 • snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • digitalisering av arkivmateriale
 • ordning og registrering av arkivmateriale
 • betjene henvendelser fra kommunene og fylkeskommunen

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra digitaliseringsprosjekter og bruk av relevante verktøy
 • erfaring med kunebehehandling
 • kjennskap og gjerne erfaring fra kommunal forvaltning
 • god generell datakompetanse
 • personlig egnethet
 • utdanning innen arkivfaget er ønsket, men ingen forutsetning

Ønskede egenskaper

 • utadvendt og engasjert
 • fleksibel
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet
 • rask til å sette deg inn i nye oppgaver

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.07.2022

Arbeidssted:

Fakkelgården, Lillehammer

Kontaktpersoner:

Elisabeth Edler

mob: +47 99 15 97 41

Seksjonssjef Marit Hosar

mob: +47 907 67 253

Hjemmeside:

http://farkiv.no/

Adresse:

Vormstuguvn. 40 2624 Lillehammer