Innlandet fylkeskommune Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i automatisering

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i automatisering

Beskrivelse

Fagskolen Innlandet har ledig fast undervisningsstilling i automatisering med tiltredelse etter avtale. Det kan være aktuelt med heltidsstilling eller mindre stillingsbrøker.

Om enheten

 • Fagskolen Innlandet tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen en rekke fagområder
 • vi tilbyr utdanninger innen tekniske fag, bygg- og anleggsfag, helsefag, landbruksfag og økonomi- og ledelsesfag
 • Fagskolen Innlandet er framtidsrettet, praktisk orientert, bruker ny teknologi i undervisningen og utdanner ledere for framtidas arbeidsliv
 • vi har stort fokus på tett kontakt med de ulike bransjene, noe som gir mulighet for faglig utvikling
 • vi har heltids-, deltids- og nettstøttede studietilbud
 • Fagskolen Innlandet eies og drives av Innlandet fylkeskommune, og er én av landets største fagskoler med ca 1700 studenter og 105 ansatte

Vi søker deg som

 • har kunnskap om automatisering og ønsker å utvikle og dele denne kunnskapen med andre
 • ønsker å bidra til andres utvikling og å holde deg faglig oppdatert
 • har utdanning på minimum fagskolenivå og gjerne relevant praksis innen faget etter endt utdanning
 • er ryddig og strukturert og har gode datakunnskaper
 • jobber godt både selvstendig og sammen med andre
 • er positiv, løsningsorientert og fremtidsrettet

Vi tilbyr 

 • godt arbeids- og fagmiljø med fokus på utvikling, læring og kompetanse
 • et godt samarbeid på tvers av teamet, med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • mulighet for kompetanseutvikling og faglig fordypning
 • en selvstendig jobb med mulighet for å påvirke faglig og organisatorisk utvikling
 • voksne studenter som ønsker kompetansepåfyll og nye muligheter
 • trivelige lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

 • inntil 100 % fast undervisningsstilling innen automatisering. Mindre stillingsbrøker kan også være aktuelt
 • tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver 

 • undervisning i heltids- og nettbaserte studier innenfor automatisering. Undervisning i generelle elektrofag kan også være aktuelt
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • arbeid i team og tverrfaglig samarbeid om undervisning og veiledning
 • samarbeid med arbeidslivet for faglig oppdatering og utvikling av "beste praksis"
 • rekrutteringsarbeid, nettverksutvikling og utvikling av fagområdet vil være en del av jobben
 • ta del i forbedringsarbeidet i avdelingen og skolen generelt

Ønskede kvalifikasjoner 

 • vi søker medarbeidere med utdanning på fagskoleingeniør/ingeniør/bachelor- eller sivilingeniør-/masternivå
 • relevant praksis etter endt utdanning teller positivt
 • pedagogisk utdanning er ønskelig, men er ikke nødvendig fra oppstart
 • pedagogisk utdanning kan tas ved siden av jobb etter nærmere avtale
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.03.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

GJØVIK

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Rikke Frøseth Kristiansen

mob: +47 99 45 46 99

Rektor Gard Tekrø Rolid

mob: 95 26 77 52

Adresse:

Teknologiveien 12 2815 Gjøvik

Kart: