Innlandet fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule

Vinstra vidaregåande skule - Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget

Beskrivelse

Vinstra vidaregåande skule har ledig 100% stilling som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget, med oppstart hausten 2023

 

Vi søkjer deg som

 • er omsorgsfull og glad i ungdom
 • er motivert og lærevillig
 • er punktleg og påliteleg
 • er engasjert og omgjengeleg
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • liker å jobbe med ungdom med særlege omsorgsbehov

Vi tilbyr

 • læreplass med engasjerte vegleiarar/instruktørar
 • løn etter gjeldande avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

Om stillinga

 • 100% stilling som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget
 • oppstartdato 01.august 2023
 • varigheit 2 år

Arbeidsoppgåver

 • arbeidsoppgåver I henhold til læreplan for barne- og ungdomsarbeidarfaget
 • jobbe med bistand og støtte I opplæring
 • utvikle ferdigheitar som barne- og ungdomsarbeidar
 • kan bidra til å sikre eit trygt læringsmiljø bade I timane og I fellesareal

Ønskte kvalifikasjonar

 • bestått VG1 og VG2 innan barne- og ungdomsarbeidarfaget/HO
 • god orden og åtferd 

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal speile mangfaldet i befolkninga og oppmodar difor alle som er kvalifisert i samsvar med krava i stillinga til å søke hjå oss. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det. Det vil bli lagt vekt på om du som person er eigna for stillinga.

Vi gjer merksam på at alle søkarar kjem på offentleg søkarliste, jf. offentleglova § 25. Unntak frå dette blir behandla etter grunngjeving i tekstfeltet til søknaden.

Vi gjer merksam på at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillinga.

Innlandet fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Vi ber aldri om bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingstype:

Midlertidig stilling

Arbeidsområde:

Videregående skole

Søknadsfrist:

28.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Vinstra

Kontaktpersoner:

Avd.leder Mette Marie Skurdal

mob: +47 41637444

Rektor Leif Solheim

mob: 41924538

Adresse:

Gamle Skåbuv. 10 2640 Vinstra

Kart: