Innlandet fylkeskommune Kollektivtransport

Samferdsel - trafikksekretær

Beskrivelse

Seksjon kollektivtransport har ledig årsvikariat som trafikksekretær ved Kundesenteret Innlandstrafikk.

Ønsker du å bidra til å gi gode kundeopplevelser til de kollektivreisende i Innlandet fylke? Er du glad i kundekontakt og trives i en hektisk arbeidshverdag? Da kan dette være jobben for deg!

Kundesenteret Innlandstrafikk er vårt ansikt utad, og et viktig kontaktpunkt for de kollektivreisende i fylket. Innlandstrafikk har et krevende samfunnsoppdrag og det er et stort behov for å levere relevant og god kundeservice. Kundebehovene endrer seg, og selv om bruk av digitale kanaler øker, så øker også etterspørselen og forventningene til god service og god informasjon. For å levere på dette oppdraget må Innlandstrafikk ha tilstrekkelig kapasitet og god kompetanse på sitt kundesenter.

Om enheten

Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

Vi søker deg som

 • trives med PC, telefon og e-post som hovedverktøy i arbeidshverdagen
 • trives med kundekontakt i en variert og til tider hektisk hverdag
 • har god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • er serviceinnstilt, positiv, blid og imøtekommende
 • liker å jobbe i turnus med dag, kveld, helg og noen helligdager

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver ved et kundesenter med fokus på god service
 • faglig utvikling og utfordringer, i et godt fagmiljø
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn i samsvar med fylkeskommunens lønnspolitikk med tillegg for kvelds og helgevakter i hht. tariff
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode velferdsordninger, pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 50% stilling, årsvikariat, med muligheter for ekstra tilkalling og forlengelse
 • Arbeidstid: Dag, kveld og helg
 • tiltredelse snarest
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Folldal

Ved oppstart begynner man i et tilrettelagt opplæringsprogram på ca 6 uker, før man starter å jobbe selvstendig som trafikksekretær.

Stillingene hører til faggruppe Kundesenter med 17 ansatte. Du blir en del av en engasjert og inkluderende gjeng, som jobber tett i samarbeid med kollektivseksjonens interne faggrupper, kunder og eksterne samarbeidspartnere.

 

Arbeidsoppgaver

 • ivareta kundehenvendelser, innspill, samtaler og klager i et høyt tempo
 • operere ruteopplysning og kundesenter for kollektivtrafikk-seksjonen i Innlandet
 • sikre god service, muntlig på telefon og gjennom digitale kanaler som e-post, chat og Facebook
 • aktivt bidra til at kunder tar i bruk digitale kanaler
 • bidra til kontinuerlig forbedring i all kundeservice
 • bidra til samarbeid, informasjonsdeling og kompetanseutveksling internt og mot samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk: Særlig gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Engelsk: Evne å kommunisere på engelsk, både muntlig og skriftlig
 • høy grad av serviceinnstilling
 • gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra kundebehandling vil være enn fordel

Ønskede egenskaper

 • serviceinnstilt og oppriktig glad i å hjelpe mennesker, og et ønske om å skape gode kundeopplevelser
 • aktiv bidragsyter og god til å ta initiativ
 • selvstendig
 • trives i et hektisk miljø – med stor variasjon av oppgaver i løpet av arbeidsdagen
 • god til å utarbeide, oppsøke og finne informasjon
 • ønsker å bygge opp kollegaene rundt deg, og skape et best mulig arbeidsmiljø

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Stillingstype:

Midlertidig stilling

Arbeidsområde:

Samferdsel

Søknadsfrist:

11.04.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Folldal

Adresse:

Kirkegata 76 2609 Lillehammer

Kart: