Innlandet fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule

Vinstra vidaregåande skule - Undervisningsstilling faglærar i arbeidsmaskiner

Beskrivelse

 

Vinstra vidaregåande skule har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling på VG2 arbeidsmaskiner frå 1.august 2024

Vi søkjer deg som  

 • er utdanna landbruksmaskinmekanikar eller anleggsmaskinmekanikar
 • har pedagogisk utdanning eller vil ta etterutdanning
 • har kunnskap og interesse for traktor, arbeidsmaskiner og anleggsmaskiner

 • er oppteken av kvalitet i arbeidet
 • er sjølvstendig og strukturert, men trivst også med å arbeide i team
 • skapar gode relasjonar med elevar og kollegaer
 • liker å arbeide i eit miljø med ungdom
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgåver i samarbeid med kollegaer
 • eit godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldande avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

Om stillinga

 • Inntil 100% fast stilling ledig frå 01.08.2024
 • Faglærar i programfag i Vg2 arbeidsmaskiner. Eventuelt undervisning på vg1 Teknologi og industrifag

 • Undervise for elevar med behov for ekstra tilrettelegging

 

Arbeidsoppgåver

 • undervisning i programfag, teori og praktisk arbeid innafor fagområdet arbeidsmaskiner.
 • ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisninga i tråd med skolens kvalitetssystem, læreplanar og aktivitetsplanar
 • arbeid i team og tverrfagleg samarbeid om undervisning og veiledning
 • samarbeide med næringslivet i aktuelle bransjar
 • ivareta og utvikle verkstad, verktøy og anna utstyr som blir brukt i undervisninga

Ønskte kvalifikasjoner

 • det er ønskjeleg med fagbrev innafor fagområdet: Landbruksmekanikar, men fagbrev som mekanikar for tunge kjøretøy, anleggsmaskinmekanikar, truck/lift mekanikar kan væra aktuelt
 • teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole er ein fordel, eventuelt godkjend yrkesfaglærarutdanning

Ønskte eigenskaper

 • gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • serviceinnstilt og imøtekommande
 • fleksibel og løysningsorientert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal speile mangfaldet i befolkninga og oppmodar difor alle som er kvalifisert i samsvar med krava i stillinga til å søke hjå oss. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det. Det vil bli lagt vekt på om du som person er eigna for stillinga.

Vi gjer merksam på at alle søkarar kjem på offentleg søkarliste, jf. offentleglova § 25. Unntak frå dette blir behandla etter grunngjeving i tekstfeltet til søknaden.

Vi gjer merksam på at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillinga.

Innlandet fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Vi ber aldri om bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingsnivå:

Undervisning

Stillingstype:

Fast stilling

Arbeidsområde:

Videregående skole

Hjemmekontorstatus:

Ikke mulighet for hjemmekontor

Søknadsfrist:

18.06.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Vinstra

Kontaktpersoner:

Avd.leder Bjørn Tofte

mob: 97 52 02 87

Rektor Leif Solheim

mob: 41 92 45 38

Adresse:

Gamle Skåbuv. 10 2640 Vinstra

Kart: