Innlandet fylkeskommune Gjøvik videregående skole

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder for studiespesialisering og realfag

Beskrivelse

Gjøvik videregående skole har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for studiespesialisering/realfag fra 1. august 2024.

Vi søker deg som

 • er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse
 • vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevelser for elevene våre
 • vil utvikle skolen gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • har et positivt menneskesyn og har positive forventninger til alle skolens elever
 • er visjonær og kreativ i arbeidet med skolens utvikling, og evner å omsette ideer til handling
 • har ekstra engasjement for elevenes gjennomføring på studiespesialisering, og for utviklingsarbeid innen realfagene
 • er effektiv, har høy arbeidskapasitet og trives med å være del av en stor organisasjon
 • identifiserer utøvelse av egen lederpraksis gjennom verdiene; å sette elevene først, ha et positivt menneskesyn, forvalte ressursene på en ansvarlig måte, være tydelig, uredd og ærlig 

Vi tilbyr

 • lederutvikling gjennom profesjonelle lærende fellesskap
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i ulike fagteam og avdelinger
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Om stillingen

 • 100% fast stilling som avdelingsleder
 • ansvarsområdene som er ledige pt er avdeling for studiespesialisering med fag- og personalansvar for realfag
 • tiltredelse etter nærmere avtale
 • inngår i skolens ledergruppe, og leder egen avdeling. I dette ligger ansvar for personal, elever, økonomi, samarbeid med eksterne samarbeidspartnere m.m.
 • vi vektlegger en bredt sammensatt ledergruppe mht alder, kjønn og bakgrunn

Kvalifikasjonskrav

 • være kvalifisert til å undervise i videregående skole

Ønskede kvalifikasjoner

 • didaktisk og pedagogisk kompetanse til å sikre læringsprogresjon for alle typer elever
 • fagbakgrunn relevant for fagene på avdelingen
 • erfaring fra undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • god digital kompetanse
 • ledererfaring fra skole 
 • utdanning innen skoleledelse 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingsnivå:

Avdelingsleder

Stillingstype:

Fast stilling

Arbeidsområde:

Videregående skole

Søknadsfrist:

18.06.2024

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Gjøvik

Kontaktpersoner:

HR-leder Åslaug Grotli

mob: +47 48 06 42 75

Rektor Bjørn Matsson

mob: +47 90 76 57 89

Adresse:

Ludvig Skattums gate 23 2819 Gjøvik

Kart: