Innlandet fylkeskommune Karriere Innlandet Gjøvik

Karriere Innlandet Gjøvik - Undervisningsstilling i engelsk/forsterket språkopplæring/modulstrukturert opplæring

Beskrivelse

Karriere Innlandet Gjøvik har ledig 100% fast undervisningsstilling i engelsk/forsterket språkopplæring i engelsk, for voksne, flerspråklige deltakere på videregående nivå, fra 1.august 2024. Deler av stillingen kan også omfatte modulbasert opplæring.

Om enheten

Karriere Innlandet er en del av Enhet for voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og opplæring for voksne. Karriere Innlandet har blant annet karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, og er med å tilrettelegge for desentralisert fagskole-/høyere utdanning som sine oppgaver. Opplæring i helseinstitusjoner for voksne er lagt til Karriere Innlandet Gjøvik. Karriere Innlandet samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, kommuner og NAV.  Karriere Innlandet Gjøvik holder til i Studievegen 2, på Gjøvik.

Vi søker deg som

 • setter den voksne deltakerens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder
 • har gode fagkunnskaper innen språkopplæring i engelsk
 • formidler fagstoff på en konkret og variert måte
 • har evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle deltakere
 • samarbeider godt tverrfaglig
 • reflekterer rundt egen praksis, og bidrar aktivt i utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et spennende fagmiljø miljø innen opplæring for voksne
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 01.08.2024
 • undervisning på kveldstid kan være aktuelt
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Gjøvik

Arbeidsoppgaver

 • forsterket språkopplæring i engelsk
 • opplæring og veiledning i engelsk på studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram
 • modulstrukturert opplæring
 • realkompetansevurdering i engelsk
 • samarbeid med andre lærere, studieveileder og saksbehandler

Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse i engelsk på videregående nivå
 • andrespråkspedagogikk
 • erfaring med veiledning og opplæring av voksne med lite eller ingen skolebakgrunn
 • erfaring med modulstrukturert opplæring for voksne
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med realkompetansevurdering

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med å vurdere og kartlegge engelsk språknivå
 • erfaring med samarbeid med NAV og arbeidsmarkedet
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte ulike grupper av deltakere
 • kompetanse og erfaring med pedagogisk bruk av IKT

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingsnivå:

Undervisning

Stillingstype:

Heltid

Arbeidsområde:

Videregående skole

Hjemmekontorstatus:

Ikke mulighet for hjemmekontor

Søknadsfrist:

02.07.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Gjøvik

Adresse:

Studievegen 2 2815 Gjøvik

Kart: