Innlandet fylkeskommune Hadeland videregående skole

Hadeland videregående skole - undervisningsstillinger i norsk, matematikk og naturfag (årsvikariat)

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har et ledig årsvikariat i norsk, matematikk og naturfag fra og med 1. august 2024. Har du undervisningskompetanse i ett eller flere av disse fagene, oppfordres du til å søke på stillingen.

På grunn av et nyopprettet kombinasjonsklassetilbud fra høsten av, har vi et økt behov for lærere innen de nevnte fagene. Vi oppfordrer søkere med erfaring fra å undervise elever med norsk som andrespråk til å søke.

Kontaktlærerrollen kan også være aktuelt. Det kan samtidig bli muligheter for vikaroppdrag i flere fag utover høsten.

Stillingen vil innebære å undervise i klasser innenfor kombinasjonsklassetilbudet, men også fag på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse i norsk og/eller matematikk og/eller naturfag
 • har fullført eller påbegynt praktisk-pedagogisk utdanning
 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • tilpasser undervisningen
 • er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt
 • reflekterer rundt egen praksis

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt, bredt og spennende lærings- og arbeidsmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne og spennende skole
 • samarbeid med kolleger i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • norsk: Inntil 60 %
 • matematikk og naturfag: Inntil 50 %
 • årsvikariat fra og med 1. august 2024 til 31. juli 2025
 • arbeidssted i Gran sentrum
 • stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning
 • tett oppfølging av elevene, både sosialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting
 • kontaktlærerrolle kan bli aktuelt
 • bidra aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid


Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse i norsk, og/eller matematikk og/eller naturfag
 • fullført eller påbegynt praktisk-pedagogisk utdanning


Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra å undervise elever med norsk som andrespråk
 • er fleksibel og raus i møte med ulike elevutfordringer
 • er en tydelig voksen som setter rammer og struktur for elevene
 • har positive forventninger til elevene og fremstår som en god rollemodell
 • innehar gode samarbeidsevner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden. 

Vi ser fram til å motta søknaden din. 

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingsnivå:

Undervisning

Stillingstype:

Vikariat

Arbeidsområde:

Videregående skole

Hjemmekontorstatus:

Ikke mulighet for hjemmekontor

Søknadsfrist:

25.06.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Gran

Kontaktpersoner:

Ass.rektor Elisabeth Dokken

mob: 93 88 28 62

Avdelingsleder Hege Linnerud Næss

mob: 48 06 78 57

Adresse:

Skolelia 3 2750 Hadeland

Kart: