Innlandet fylkeskommune Hamar katedralskole

Hamar katedralskole - Undervisningsstilling i informasjonsteknologi og medieproduksjon (engasjement)

Har du god og fremtidsrettet kompetanse innen informasjonsteknologi og medieproduksjon og stortrives med ungdom? Da er du kanskje den vi søker etter!

Hamar katedralskole har ledig årsengasjement som lærer i inntil 100 % stilling for skoleåret 2023/2024. Stillingen er tilknyttet undervisning på det yrkesfaglige studietilbudet informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et yrkesfag som gir elevene kompetanse i informasjonsteknologi, medieteknikk, kommunikasjon og design. Utdanningsprogrammet er praktisk og allsidig rettet mot arbeid i IT- og mediebransjen. Les mer her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/informasjonsteknologi-og-medieproduksjon/program/v.im

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse innen det aktuelle fagområde
 • har undervisningserfaring
 • har et stort engasjement for elevene og et positivt elevsyn
 • er en trygg og tydelig voksen og en god leder i klasserommet
 • kan bruke digitale ressurser i undervisning og annet arbeid
 • tenker helhetlig og ser sammenhenger 
 • har gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team

Vi tilbyr

 • utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • en moderne og spennende skole
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • undervisningsstillng
 • inntil 100 % engasjement skoleåret 2023/2024
 • arbeidssted Hamar katedralskole

Arbeidsoppgaver

 • følge opp elevenes læring
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen

Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse innen det aktuelle fagområde

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring innen informasjonsteknologiske temaer som programmering og/eller nettverk
 • kunnskap om aktuelle programmeringsspråk til mobilapplikasjoner, webtjenester, skytjenester, spill etc.
 • programmering med React, Python, Node.js., og/eller lignende
 • god forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • det forventes at du har digital kompetanse og ser muligheter i ny teknologi
 • evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte, ansatte og lokalt næringsliv
 • vilje til å ta del i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid, herunder utvikling av samarbeid med lokalt næringsliv
 • gode evner til å samarbeide og kommunisere, både skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingstype:

Midlertidig stilling

Arbeidsområde:

Videregående skole

Søknadsfrist:

28.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Hamar

Kontaktpersoner:

Assisterende rektor Hilde Turmo

mob: +47 91 10 16 26

Avdelingsleder Atle Kornberg

mob: +47 90 74 85 35

Adresse:

Ringgata 235 2315 Hamar

Kart: